Försvarsadvokat Stockholm

Kostnadsfri rådgivning - personlig service | 08-121 501 00

Processen

Socialrätt

Anser samhället att det finns anledning till att ditt barn eller du själv ska vårdas, så har du rätt att pröva fallet juridiskt och rätt till offentligt biträde som för din talan och tillvaratar dina rättigheter.

Advokatbyrån Klint företräder både privatpersoner och kommuner i mål som gäller LVU, LVM, LRV och LPT.

Vill du veta mer om dessa frågor och veta hur vi kan bistå dig? Du är välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig gärna med att svara på frågor om rättspsykiatrisk tvångsvård och andra frågor som gäller social rätt.

Vårdnadstvister

Kan du inte enas med din partner om hur ni ska utöva föräldraskapet och vem som ska ha huvudansvaret för barnen? Vår uppgift är att bistå dig med att ge dig och dina barn en trygg och förutsägbar vardag. Vi kan hjälpa dig att yrka på att du ska få ensam vårdnad av barnen, att de ska bo stadigvarande hos dig eller att du ska ha rätt till umgänge med dina barn.

Har du några frågor kring din och dina barns situation och hur den kan stabiliseras och förbättras? Välkommen att kontakta oss, vi kan hjälpa dig med kostnadsfri rådgivning.

Ekonomisk familjerätt

Vad blir den ekonomiska effekten av en skilsmässa, ett samboförhållande eller ett dödsfall? Det är inte lätt att veta om man inte har fullgoda kunskaper inom ekonomisk familjerätt. Den kunskapen har vi på Klint, vi kan alla lagar och regler som i dessa sammanhang till fullo.

Vi kan hjälpa dig att utforma tydliga avtal som på förhand gör klart vad som gäller i de olika situationer som kan tänkas uppstå senare. Vi kan också hjälpa dig att tillvarata ta dina rättigheter i fall där det uppstår en tvist. Vi arbetar alltid hårt för att hitta en lösning som är rätt för just dig och din familjs speciella behov.

Ekonomisk familjerätt innefattar bland annat att upprätta dokument som testamenten, äktenskapsförord och samboavtal. Vi förrättar dessutom arvsskiften och upprättar bouppteckningar.

Tvistelösning

Är du inblandad i en tvist som verkar omöjlig att lösa utan hjälp? Ibland är det nödvändigt att ta hjälp av en jurist när man inte lyckas lösa en fråga. Advokatbyrån Klint företräder både privatpersoner och företag i civilrättsliga processer. Vi arbetar hårt för att tillvarata din rätt i tvisten. Målet är att kunna nå en smidig lösning på ett så tidigt stadium som möjligt för att bespara dig både tid och pengar.

Asylrätt

En person som söker asyl i Sverige har rätt till ett offentligt biträde. Den asylsökande ska få stöd och hjälp att förstå den komplicerade juridiska processen till fullo. Advokatbyrån Klint åtar sig uppdrag som offentligt biträde i asylfrågor. Vi ger också juridiskt biträde i frågor som rör svenskt medborgarskap, arbetstillstånd och uppehållstillstånd.

Affärsjuridik

Vi kan även biträda företag med löpande affärsjuridisk rådgivning, alltid på ett kostnadseffektivt sätt. Vi åtar oss även uppdrag vid likvidationer.

Våra erfarna försvarsadvokater står vid din sida i rätten!