Erfarna advokater i Stockholm

Kostnadsfri rådgivning - personlig service

Erfarna advokater i Stockholm

Kostnadsfri rådgivning - personlig service

Våra försvarsadvokater står på din sida i rätten

Välkommen till din försvarsadvokat i Stockholm. Vi är en advokatfirma som står för professionalitet, breda kunskaper inom juridik, tillgänglighet och ett stort personligt engagemang. Vi arbetar alltid hårt för varje klients bästa och vill att våra klienter ska känna sig trygga med oss som juridiska representanter. Tar du hjälp av våra försvarsadvokater kan du vara säker på att vi alltid gör vårt yttersta för att tillvarata dina intressen i rättsprocessen.

Din inledande kontakt med oss är alltid kostnadsfri och förutsättningslös. På det sättet kan du som klient känna dig trygg och säker när du gör ditt val av juridiskt ombud.

Välj en försvarsadvokat i Stockholm som du har förtroende för

Är du misstänkt för att ha begått ett brott? Då har du rätt att ha en försvarsadvokat som står vid din sida under hela den rättsliga processen. Om du önskar en advokat från vår byrå som din försvarsadvokat i Stockholm så vidtar vi alla de åtgärder som krävs för att du ska få en så rättvis process som möjligt. Vi arbetar hela tiden med ett mål för ögonen: att den rättsliga utgången ska bli så gynnsam som möjligt för dig. 

Specialiserade på brottmål

En försvarsadvokat är en advokat som är specialiserad på brottmål och kan ibland även benämnas brottmålsadvokat. När du anlitar en försvarsadvokat hos oss så är vi med dig hela vägen.

Vi är med vid polisförhör, bevakar dina rättigheter och ser till att du är informerad om vad som händer under förundersökningen (polisutredningen). Vi hjälper dig också med att förbereda ditt försvar genom att söka efter bevisning som fungerar som stöd för din sak i rättegången. När förundersökningen är slutförd går vi igenom hela protokollet för att se om något behöver utredas på ett bättre sätt eller om det saknas någon väsentlig bevisning. Vi kan dessutom vidta egna utredningsåtgärder och begära relevanta kompletteringar från polisen.

lagböcker och klubba

Ibland händer det att vi inte kan åta oss ett uppdrag. Då kan vi med vårt breda kontaktnät hjälpa dig att hitta en annan kompetent försvarsadvokat i Stockholm. Vi rekommenderar gärna en advokat som vi vet kan tillvarata din rätt på bästa möjliga sätt.

Har du rätt till offentlig försvarare?

Om du är misstänkt för brott kan du ha rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare är en försvarsadvokat som utses av rätten. I detta fall går staten in och betalar hela eller delar av advokatens arvode för att försäkra att du inte står utan ett gott försvar i rätten. Kontakta oss så hjälper vi dig att ta reda på vad som gäller.

Skulle du ha rätt till en offentlig försvarare så utses en sådan av domstolen. Du har i normalfallet rätt att själv önska vem som ska försvara dig och önskemålet brukar beviljas. Om du frikänns i ett brott som ger rätt till offentlig försvarare står staten för hela kostnaden. Om du däremot döms för brottet så kan du bli betalningsskyldig för delar av eller hela kostnaden baserat på din inkomst och betalningsförmåga.

Bred rättslig erfarenhet

Om förundersökningen leder till åtal så är vi med och sköter ditt försvar inför och under rättegången. Vi ser till att du är väl förberedd, lägger fram bevisning, påpekar brister i åklagarens bevisning, leder korsförhör med vittnen, argumenterar kring eventuellt skadeståd med mera. Vi tar även hand om eventuella överklaganden sedan dom meddelats.

När du önskar en av våra advokater som din försvarsadvokat i Stockholm så kan du förvänta dig ett professionellt och personligt bemötande. Våra advokater och jurister har stor erfarenhet av rättsliga processer av alla slag. Genom denna breda juridiska kompetens och erfarenhet kan vi erbjuda juridiskt biträde inom många områden: brottmål, familjerätt, arbetsrätt med mera. Dessa breda kunskaper är en stor fördel, då vi av erfarenhet vet att en enskild juridisk fråga ofta följs av flera. Vi kan erbjuda full juridisk service.

Viktigt att ha en skicklig försvarsadvokat vid sin sida

Oavsett om du är skyldig till brott eller inte så är det mycket viktigt att du har en skicklig försvarsadvokat. Är du skyldig till brott och detta kan bevisas av åklagaren så är straffet (påföljden) en viktig fråga. Fängelse är bara en av många påföljder och det gäller att argumentera för rätt påföljd. Vi arbetar alltid hårt och målmedvetet för att hitta en så lämplig påföljd som möjlig för varje klient.

Som målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn hjälper vi även personer som har blivit utsatta brott. En process kan i många fall vara ytterst påfrestande för brottsoffret då man kan få återuppleva brottet och bli hårt ifrågasatt. Vi kan hjälpa dig att få upprättelse, stöd och vi kan även framställa ett skadeståndsanspråk. Eftersom vi har stor erfarenhet inom området som advokater och jurister vet vi vilka frågor du kan förväntas ställas inför och kan därför förbereda dig på bästa sätt. Vi är med dig vid din sida under hela rättsprocessen!

Välkommen att kontakta oss – vi kan bli din försvarsadvokat i Stockholm och hjälpa dig genom en svår rättsprocess.

Våra erfarna försvarsadvokater står vid din sida i rätten