Försvarsadvokat

Misstänkt för brott - så här hjälper vi dig

Hur går det till när du är misstänkt för ett brott och behöver en försvarsadvokat?

Om du blir gripen och anhållen av polisen så ska du få en försvarsadvokat, eller en offentlig försvarare som det också benämns. Det är polisens uppdrag att se till att du får en advokat och du kommer att få frågan om du vill ha en speciell advokat som ska företräda dig under rättsprocessen.

handslag

Om du inte väljer själv så utser domstolen en försvarsadvokat åt dig. Domstolen väljer då ett ombud från en lista med advokater som vill arbeta med försvarsuppdrag. Det finns en stor nackdel med att låta domstolen välja en advokat från listan: där finns en del advokater med liten eller ringa erfarenhet av brottmål. Därför är det viktigt att du själv väljer en specialiserad brottmålsadvokat som har erfarenhet av den typen av processer. Vi är erfarna brottmålsadvokater som har de kunskaper och erfarenheter som krävs.

Meddela polisen så snabbt som möjligt

Om du grips misstänkt för ett brott är det mycket viktigt att du så snabbt som möjligt meddelar polisen att du vill ha en offentlig försvarare. Gör du inte det kan det dröja flera dagar innan du får en försvarsadvokat, och då riskerar du att bli förhörd utan att ha ett juridiskt ombud vid din sida.

Du har rätt till en offentlig försvarsadvokat även om du inte är anhållen, men ändå misstänkt för ett brott. Undantaget är brott som anses bagatellartade och bara ger böter.

Polisen kallar till förhör

Är du misstänkt för ett brott så kallas du i regel till ett förhör. Där berättar polisen vad du är misstänkt för och frågar om du erkänner eller förnekar brottet. Du får också i de flesta fall svara på frågor om gärningen som du är misstänkt för. Det kan exempelvis handla om vad du vet om andra misstänktas förehavanden eller vad du gjorde när brottet inträffade. Vid allvarligare brott kan du hämtas av polisen till förhöret. Om polisen av någon anledning misstänker att du försöker hålla dig undan eller planerar att resa utomlands kan du också hämtas till förhöret.

Är du misstänkt för ett brott som inte är allvarligt så kan polisen kalla dig till förhör utan att du har tilldelats en försvarsadvokat. Vi rekommenderar dock att du efterfrågar en advokat så fort som möjligt.

Vi kan se till att domstolen snabbt får in en begäran om en offentlig försvarare. Vi kan dessutom meddela polisen att förhöret inte kommer att hållas innan en offentlig försvarare har utsetts.

Viktigt att förbereda sig inför förhöret

Det är mycket viktigt att du hinner träffa din advokat redan innan förhöret inletts, så att ni hinner gå igenom vad som är viktigt att tänka på. Sedan sitter försvarsadvokaten med dig under hela förhöret, ger dig stöd och ser till att dina rättigheter tas tillvara.

Våra försvarsadvokater är medlemmar i Sveriges Advokatsamfund, vilket är ett krav om man ska få titulera sig advokat. Detta innebär att vi följer advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.

Våra erfarna försvarsadvokater står vid din sida i rätten