Rättsområden

Familjerätt

Frågor om vårdnad, boende och umgänge tillhör våra kärnområden inom juridiken. Dessa processer är känsliga och komplicerade och vi har stor erfarenhet av hur svårt det är att tvista med en person som man har varit nära. När vi arbetar med familjerättsliga mål har vi alltid barnets och klientens bästa i fokus.

Vårdnadstvister

Kan du inte enas med din partner om hur ni ska utöva föräldraskapet och vem som ska ha huvudansvaret för barnen? Vår uppgift är att bistå dig med att ge dig och dina barn en trygg och förutsägbar vardag. Vi kan hjälpa dig att yrka på att du ska få ensam vårdnad av barnen, att de ska bo stadigvarande hos dig eller att du ska ha rätt till umgänge med dina barn.

Har du några frågor kring din och dina barns situation och hur den kan stabiliseras och förbättras? Välkommen att kontakta oss, vi kan hjälpa dig med kostnadsfri rådgivning.

barn i fönster

Ekonomisk familjerätt

Vad blir den ekonomiska effekten av en skilsmässa, ett samboförhållande eller ett dödsfall? Det är inte lätt att veta om man inte har fullgoda kunskaper inom ekonomisk familjerätt. Den kunskapen har vi på vår byrå, vi kan alla lagar och regler som i dessa sammanhang till fullo.

Vi kan hjälpa dig att utforma tydliga avtal som på förhand gör klart vad som gäller i de olika situationer som kan tänkas uppstå senare. Vi kan också hjälpa dig att tillvarata ta dina rättigheter i fall där det uppstår en tvist. Vi arbetar alltid hårt för att hitta en lösning som är rätt för just dig och din familjs speciella behov.

Ekonomisk familjerätt innefattar bland annat att upprätta dokument som testamenten, äktenskapsförord och samboavtal. Vi förrättar dessutom arvsskiften och upprättar bouppteckningar.

Brottmål

Alla som är misstänkta för brott har rätt till en offentlig försvarare, som har som uppgift att tillvarata den misstänktes intressen och företräda denne i hela rättsprocessen. Ett brottsoffer kan även ha rätt till juridisk hjälp i form av ett målsägandebiträde.

Asylrätt

Är du asylsökande så kommer du att behöva ett offentligt biträde som behärskar asylrättens alla lagar och regler. Vi har lång erfarenhet av att arbeta om biträde i asylrättsliga frågor.

Tvistelösning

Är du inblandad i en tvist som verkar omöjlig att lösa utan hjälp? Ibland är det nödvändigt att ta hjälp av en jurist när man inte lyckas lösa en fråga. Vi företräder både privatpersoner och företag i civilrättsliga processer. Vi arbetar hårt för att tillvarata din rätt i tvisten. Målet är att kunna nå en smidig lösning på ett så tidigt stadium som möjligt för att bespara dig både tid och pengar.

 

Våra erfarna försvarsadvokater står vid din sida i rätten