Försvarsadvokat Stockholm

Kostnadsfri rådgivning - personlig service | 08-673 51 80

Processen

Vårdnadstvister

Kan du inte enas med din partner om hur ni ska utöva föräldraskapet och vem som ska ha huvudansvaret för barnen? Vår uppgift är att bistå dig med att ge dig och dina barn en trygg och förutsägbar vardag. Vi kan hjälpa dig att yrka på att du ska få ensam vårdnad av barnen, att de ska bo stadigvarande hos dig eller att du ska ha rätt till umgänge med dina barn.

Har du några frågor kring din och dina barns situation och hur den kan stabiliseras och förbättras? Välkommen att kontakta oss, vi kan hjälpa dig med kostnadsfri rådgivning.

Fastighetsrätt

Vi har lång erfarenhet av ärenden som rör fastighetsrätt. Det kan handla om ärenden som rör fel i fastigheter och bostadsrätt, skador på fastigheter, plan- och bygglagstiftning, byggentreprenader, lokalhyra med mera. Vi har klienter inom dessa områden bland privatpersoner, föreningar och företag inom Europa. Vi har dessutom mycket stor erfarenhet av tvister som rör skadestånd som gäller olovlig trädfällning.

Arbetsrätt

Vi har 17 års praktisk erfarenhet av arbetsrätt. Vi tillhandahåller konsultationer och biträde vid förhandlingar och tvister. Vi hjälper både arbetsgivare och arbetstagare i hela landet.

Ekonomisk familjerätt

Vad blir den ekonomiska effekten av en skilsmässa, ett samboförhållande eller ett dödsfall? Det är inte lätt att veta om man inte har fullgoda kunskaper inom ekonomisk familjerätt. Den kunskapen har vi på vår byrå, vi kan alla lagar och regler som i dessa sammanhang till fullo.

Vi kan hjälpa dig att utforma tydliga avtal som på förhand gör klart vad som gäller i de olika situationer som kan tänkas uppstå senare. Vi kan också hjälpa dig att tillvarata ta dina rättigheter i fall där det uppstår en tvist. Vi arbetar alltid hårt för att hitta en lösning som är rätt för just dig och din familjs speciella behov.

Ekonomisk familjerätt innefattar bland annat att upprätta dokument som testamenten, äktenskapsförord och samboavtal. Vi förrättar dessutom arvsskiften och upprättar bouppteckningar.

Tvistelösning

Är du inblandad i en tvist som verkar omöjlig att lösa utan hjälp? Ibland är det nödvändigt att ta hjälp av en jurist när man inte lyckas lösa en fråga. Vi företräder både privatpersoner och företag i civilrättsliga processer. Vi arbetar hårt för att tillvarata din rätt i tvisten. Målet är att kunna nå en smidig lösning på ett så tidigt stadium som möjligt för att bespara dig både tid och pengar.

 

Våra erfarna försvarsadvokater står vid din sida i rätten!